NOTČ obálka

 

Konečně vám zde mohu představit broužurku Novináři a oběti trestné činnosti kterou jsme graficky upravili a připravili do tisku pro Ministerstvo vnitra.

 

Jde o 84stránkovou příručku navazující na předchozí díl — Novináři a neštěstí. Zatímco první díl se držel zahraničního vzoru, v tomto dílu jsme dostali volnost a zachovat jsme museli pouze původní kapesní formát.

 

Příručka je určena především novinářům. Autoři jim zde radí jak by se měli chovat při pořizování reportáží na místech trestných činů a hlavně jak citlivě přistupovat k obětem a jejim blízkým.

 

Základní zadání tedy bylo navrhnout grafickou úpravu tak, aby publikace byla přehledná a dobře čitelná i ve ztížených podmínkách. Dalším požadavkem bylo výrazně oddělit a rozlišit jednotlivé kapitoly a strukturovat text, aby položky stejného významu byly dobře identifikovatelné — kdo chce číst jen citáty, může skákat jen po nich, kdo si brožuru jen prolistuje, aby mu zůstalo v paměti hlavní sdělení atd. Těch rovin zde bylo hodně a myslím, že grafik Mirek Roubíček si s tím poradil velmi dobře. Ostatně posuďte sami.

 

NOTČ detail

 

Další výzvou bylo řešení doprovodných ilustračních obrázků. Ve fotobankách moc použitelných nenajdete, u jiných bylo obtížné řešit autorská práva… Řešení nakonec vzešlo z autorova (PhDr. Štěpán Vymětal) archivu, kde bylo množství sice ne příliš kvalitních, ale zato zajímavých záběrů z různých nácviků policejních specialistů. Z obrázku jsme vždy použili jen malý výřez, rozostřili jsme jej a dodali šum a barevný tón tak, aby působil snově, neagresivně, pouze jako kulisa navozující atmosféru.

 

Po několika korekturách jsme připravili tiskové pdf pro tiskárnu Ministerstva vnitra, která brožuru vytiskla ofsetem a provedla i vazbu V2 a laminaci obálky. Z tohoto projektu máme dobrý pocit, že jsme dokázali splnit všechny požadavky na účel produktu a i estetické hodnota je na slušné úrovni. Ostatně první reakce jsou veskrze pozitivní.

 

NOTČ věnování

NOTČ kapitola 1

NOTČ kapitola 6

NOTČ kapitola 8

NOTČ kapitola 8 - závěr

NOTČ poděkování

 

Příručka je volně ke stažení v pdf na webu Ministerstva vnitra, ale protože ten právě prochází rekonstrukcí, dal jsem ji raději na náš server: Novináři a oběti trestné činnosti, česká verze, pdf 560 kB.