Novelou číslo 344/2007 Obchodního zákoníku se doplňuje povinnost uvádět „úplné údaje“ i na webových stránkách. Jestliže tedy má podnikatel/společnost webové stránky, bude na nich muset od března uvádět: údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musejí uvést také údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky; ostatní podnikatelé musejí uvést údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík). Od března tedy budou platit pro weby stejné náležitosti, jaké jsou už nyní povinné pro faktury, objednávky, obchodní dopisy nebo smlouvy.

Sdílejte

Sdílejte tuto stránku s přáteli!