Zásady ochrany osobních údajů

Jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo jsme
DuCLAIR, s.r.o.
Bedřichovská 1957, 182 00 Praha 8
IČO: 27642976
Kontaktní e-mail: info@duclair.org

Jaké shromažďujeme údaje a proč
Použití tohoto webu po vás nevyžaduje žádné osobní údaje kromě některých cookies.

Jak dlouho údaje uchováváme
Je uvedeno u každé cookie.

Kdo údaje zpracovává
Poskytovatelé příslušných služeb, jak je uvedeno na straně o cookies.

Soubory cookies
Web ukládá soubory cookies, jak je uvedeno na straně o cookies.

Jaká máte práva
Dotázat se, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
Můžete požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam se můžete obrátit
Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na adrese info@duclair.org. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 12. 2021.